Rozstrzygniecie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat kościerski

Rozstrzygniecie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat kościerski

Na 5 złożonych wniosków o dofinansowanie w Konkursie AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat kościerski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego), których kwota opiewała na 24.946,30 zł dofinansowanych zostały 4 inicjatywy/projekty na łączna kwotę 15.580 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe pochodzące ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie […]

Rozstrzygnięcie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 -powiat bytowski

Rozstrzygnięcie Konkursu AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 -powiat bytowski

Na 13 złożonych wniosków o dofinansowanie w Konkursie AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 – powiat bytowski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego), których kwota opiewała na  53.360,20 zł dofinansowanych zostało 7 inicjatyw/projektów na łączna kwotę 18.080 zł. Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe pochodzące ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie […]