Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 2/11/2017/PS.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 2/11/2017/PS.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ pośrednictwa pracy dla 56 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 56 osób (30K i 26M) z powiatu słupskiego w […]

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 1/11/2017/PB.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 1/11/2017/PB.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ pośrednictwa pracy dla 60 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy: […]