ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR   1/02/2018/KURSY_PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 41 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem. Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego   Ofertę należy złożyć w zamkniętej […]