zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr  2/02/2018/PB-psycholog

zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/02/2018/PB-psycholog

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów na stanowisko psychologa prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne (z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”  dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, którzy są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie powiatu bytowskiego, tj. zamieszkujących w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, […]