ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli pośrednika pracy dla osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Pośrednictwo skierowane jest do 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, […]