ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/06/2018 KURSY PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2018 KURSY PS

W związku z informacją od potencjalnych Oferentów o problemach z otwarciem załączników do zapytania ofertowego nr 1/06/2018/KURSY_PS z 29.06.2018 r. na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl informujemy o dołączeniu ich na nowo na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz fundacjaparasol.org Termin składania ofert: do 10.07.2018 do godziny 10.30 – bez zmian. Dodatkowo uzupełniamy treść w zapytaniu ofertowym związaną z wejściem RODO, […]