ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

AKTUALIZACJA: Kurs Operator koparki z egzaminem oraz uprawnieniami z zakresu eksploatacji urządzeń do 1 KV dla 2 osób. „Zmiana dotyczy egzaminu zewnętrznego – zamiast egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego prawidłowym egzaminem jest egzamin przeprowadzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego”         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT  NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA KURSY W POWIECIE SŁUPSKIM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz przygotowanie i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem. Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne […]