Szkolenie: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

Szkolenie: „Dostępność w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”

W programie szkolenia m.in.: Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji, Standard informacyjno-promocyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard cyfrowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard szkoleniowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard edukacyjny i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard transportowy i jego praktyczne zastosowanie w projekcie, Standard architektoniczny i jego […]