Działaj Lokalnie 2019: wnioski rekomendowane

Działaj Lokalnie 2019: wnioski rekomendowane

Dnia 27 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2019 – powiat bytowski. Decyzją Komisji 16 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 56 800 złotych! Łącznie na tegoroczną edycję wpłynęło 27 wniosków ! Pozytywnie ocenę formalną przeszło 26 aplikacji, które następnie skierowano do oceny merytorycznej niezależnej komisji. […]