Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. *organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!). Termin naboru: od 25 maja do 5 lipca 2020. W […]