Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Dnia 09 lipca  2020 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Decyzją Komisji 10 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 złotych! Łącznie na tegoroczną edycję wpłynęło 16 wniosków ! Pozytywnie ocenę formalną przeszło 13 aplikacji, które następnie skierowano do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji grantowej brały […]