Projekt „Akademia młodych 4”

Projekt „Akademia młodych 4”

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w  ramach rekrutacji uzupełniającej „Akademia młodych 4”. W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu. W ramach projektu można skorzystać: z doradztwa zawodowego; ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń […]

„Akademia zatrudnienia 3”

„Akademia zatrudnienia 3”

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego, kościerskiego i bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”. Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, powyżej 30 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób.   W ramach […]

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Akademia integracji”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Akademia integracji”.

Druga rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 31.08.2020r. do 11.09.2020 r.   Projekt skierowany jest do: – mieszkańców 19 gmin z powiatów bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego i słupskiego, – osób, które ukończyły 18 rok życia, – osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. z powodu bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej czy niepełnosprawności. […]