ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/08/2018/kursy_pb

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/08/2018/kursy_pb

Zapraszamy do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem -+dla Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje […]

Podsumowanie Działaj Lokalnie

Podsumowanie Działaj Lokalnie

W dniu 10.01.2017 r o godz. 17.00 w agroturystyce Pani Lucyny Kapłan w Wołczy Małej  Miasteckie Towarzystwo  Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych zorganizowało uroczyste zakończenie programu Działaj Lokalnie X  ,  w którym udział  wzięli  tegoroczni grantobiorcy . Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie projekty zrealizowane w tegorocznej edycji. Nasi goście mogli podziwiać rękodzieło a także zdjęcia przedstawiające wspaniałe […]

Podpisanie umów Działaj Lokalnie X

Podpisanie umów Działaj Lokalnie X

W dniu 9 czerwca 2017 r o godzinie 16.30 w świetlicy wiejskiej w Niezabyszewie nastąpiło podpisanie umów z konkursu dotacji Programu Działaj Lokalnie X. Panie ze stowarzyszenie „Sploty” przygotowały dla grantobiorców atrakcje w postaci pokazu wyplatania koszyków. Każdy z uczestników spotkania mógł spróbować swoich sił w wyplataniu koszyka. Po uroczystym wręczeniu umów nastąpił poczęstunek. Jeszcze […]

Rekrutacja do projektu : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Rekrutacja do projektu : „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  

Wyniki X edycji Programu Działaj Lokalnie

Wyniki X edycji Programu Działaj Lokalnie

W ramach X edycji Działaj Lokalnie złożono 30 wniosków, które przeszły ocenę formalna i merytoryczną.  Dofinansowanie uzyskało 13 projektów na łączna kwotę 55 000 zł. Każdy z wniosków mógł uzyskać max. 45 punktów.  Decyzja Komisji jest ostateczna.  Operator na wniosek komisji grantowej przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów i ewentualnie dokonaniu korekt w […]

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r.  w Kaszubskim Inkubatorze  Przedsiębiorczości w Bytowie

Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie

  Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej funduszy europejskich pn.                                            Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017 r.organizowanej przez Gminę Bytów w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lokalnego „PARASOL” – Operatorem Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W dniu […]

Szkolenie dotyczące Zmiany Prawa Pracy w 2017 r.

Szkolenie dotyczące Zmiany Prawa Pracy w 2017 r.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu Zmiany Prawa Pracy w 2017 roku. Zagadnienia szkolenia opracowano na bazie chronologii kodeksu pracy, aktów wykonawczych, kodeksu cywilnego, prawa spółdzielczego. Szkolenie odbędzie się: – 08.05.2017 – w Centrum –Edukacyjno Wdrożeniowym ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30A w Chojnicach – […]