Ruszył  Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim.

Ruszył Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie X w powiecie bytowskim.

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 22 czerwca 2018 do godz. 24.00.Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.Łączna pula przeznaczona na granty w […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/05/2018/Adekwatni – DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zatrudnienie doradcy zawodowego dla uczestników projektu „ADEKWATNI ZAWODOWO DO POTRZEB RYNKU PRACY. Projekt dla zarejestrowanych osób bezrobotnych z powiatu słupskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Regionalny […]

Dni Otwarte Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

Dni Otwarte Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” oraz Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie zaprasza na DZIEŃ OTWARTY w dniu 11.05.2018 r.  w godzinach 8.00-16.00   W programie m.in: -zwiedzanie Inkubatora -Mini-Quiz -poradnictwo zawodowe dla absolwentów szkół gimnazjalnych i średnich -poradnictwo w zakresie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców i osób , które chcą załozyć własna działalność gospodarczą  

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2018/KURSY_PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2018/KURSY_PS

Zapraszamy  do złożenia ofert na SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE wraz egzaminami końcowymi, wydaniem certyfikatów i cateringiem dla 39 Uczestników w ramach projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa.   Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie […]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Najbliższe terminy porad prawnych : 23.05.2018 r. 13.06.2018 r. 27.06.2018 r. Na porady należy umawiać się. Nie ma mozliwości uzyskania porady  telefonicznie. Rejestracja na porady pod numerem telefonu 59 721 24 77 lub osobiście. Porady prawne są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego. UWAGA!! PROSZĘ PRZYCHODZIĆ NA UMÓWIONE  WIZYTY PUNKTUALNIE!