Zaproszenie na Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”

Zaproszenie na Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję „Bezpieczeństwo w Twoich rękach”, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy ul. Podzamcze 34. Jest to event organizowany  dla Kaszubskiego  Związku  Pracodawców,  który wraz  z firmą IROGLOBAL   Sp.   z   o.o.   jest równocześnie współorganizatorem wydarzenia. Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań wspomagających bezpieczeństwo zarówno w zakładach […]

zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr  2/02/2018/PB-psycholog

zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/02/2018/PB-psycholog

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferentów na stanowisko psychologa prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne (z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”  dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, którzy są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie powiatu bytowskiego, tj. zamieszkujących w gminach: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR   1/02/2018/KURSY_PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/02/2018/KURSY_PB

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 41 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym” wraz z egzaminami końcowymi z wydaniem certyfikatów i cateringiem. Kod CPV:       80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kod CPV:       80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego   Ofertę należy złożyć w zamkniętej […]

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” zaprasza na bezpłatne porady psychologa, które odbywają  się w każdy  wtorek  . Rejestracja po numerem telefonu: 59 721 24 77 lub osobiście. Miejsce porad: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, ul. Podzamcze 34 , 77-100 Bytów Porady są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE BYTOWSKIM

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE BYTOWSKIM

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE BYTOWSKIM Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”. 👉 Oferujemy: bezpłatne kursy zawodowe (uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe oraz certyfikat) płatny staż zawodowy stypendium , pośrednictwo pracy indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem zwrot kosztów […]

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE SŁUPSKIM

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE SŁUPSKIM

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W POWIECIE SŁUPSKIM Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską pt. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” 👉 Oferujemy: • bezpłatne kursy zawodowe (uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe oraz certyfikat,) • płatny staż zawodowy stypendium , • pośrednictwo pracy […]

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Celem projektu jest wsparcie osób, które utraciły w ciągu ostatnich 6 m-cy pracę z przyczyn pracodawcy, są w okresie wypowiedzenia lub czują się zagrożone zwolnieniem ( są zatrudnione w zakładach pracy, które w ciągu ostatnich 12 m-cy zwolniły co najmniej 1 pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników). W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe w […]

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza   do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”.

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do udziału w projekcie „Szansa dla młodych”. Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach. W sumie ze wsparcia skorzystają 24 osoby. […]