ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  2/11/DOR/PS

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2/11/DOR/PS

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy – doradcy zawodowego pełniącego funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej jako doradca zawodowy mającego przeprowadzić 70 rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami na Uczestników Projektu oraz wybór dwóch doradców na przeprowadzenie doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania w ramach ścieżki reintegracji. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych spotkań. Kod CPV:       […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/11/DOR/PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/11/DOR/PB

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy – doradcy zawodowego pełniącego funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej jako doradca zawodowy mającego przeprowadzić 80 rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami na Uczestników Projektu. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje zajęcia o charakterze indywidualnych spotkań. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w biurze Zamawiającego Fundacji Rozwoju […]

Bezpłatne porady psychologa

Bezpłatne porady psychologa

Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” zaprasza na bezpłatne porady psychologa, które odbywają  się w każdy  wtorek  . Rejestracja po numerem telefonu: 59 721 24 77 lub osobiście. Miejsce porad: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, ul. Podzamcze 34 , 77-100 Bytów Porady są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego. regulamin oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Najbliższe terminy porad prawnych : 29.11.2017 06.12.2017 13.12.2017 Rejestracja na porady pod numerem telefonu 59 721 24 77 lub osobiście. Porady prawne są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 2/11/2017/PS.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 2/11/2017/PS.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ pośrednictwa pracy dla 56 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym z gmin powiatu słupskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 56 osób (30K i 26M) z powiatu słupskiego w […]

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 1/11/2017/PB.

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytanie ofertowego nr 1/11/2017/PB.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ pośrednictwa pracy dla 60 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy: […]

Zapraszamy na otwarte zebranie przedsiebiorców

Zapraszamy na otwarte zebranie przedsiebiorców

Kaszubski Związek Pracodawców, starosta bytowski – Leszek Waszkiewicz i burmistrz Bytowa – Ryszard Sylka zapraszają na otwarte zebranie przedsiębiorców, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34.   Tematyka spotkania prowadzona będzie pod hasłem Kaszuby „fair” dla cudzoziemców.   Omawiane zagadnienia: […]