INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TRWANIA KONKURSU IWS O KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TRWANIA KONKURSU IWS O KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ

“Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przedłużył do dnia 31 sierpnia 2020 roku termin nadsyłania prac wraz z wymaganymi dokumentami zgłoszeniowymi”. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem konkurs@iws.gov.pl. Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej Zarządzenie-Dyr.IWS-konkurs […]

Wyniki konkursu dotacji Fundusz Akumulator Społeczny 2020

Wyniki konkursu dotacji Fundusz Akumulator Społeczny 2020

W tym roku komisja przyznała 15 dotacji grupom nieformalnym i młodym organizacjom. 5 z nich trafi do wnioskodawców z powiatu kościerskiego.         Wartość dotacji dla wnioskodawców z obu powiatów wynosi w tym roku 53 tys. zł.  Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych […]

REKRUTACJA NA SZKOLENIE – AKADEMIA KOMPETENTCJI CYFROWYCH

REKRUTACJA NA SZKOLENIE – AKADEMIA KOMPETENTCJI CYFROWYCH

Gmina Miastko rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych                   w ramach konkursu grantowego pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.” W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ”, Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju i […]

Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Dnia 09 lipca  2020 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Decyzją Komisji 10 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 złotych! Łącznie na tegoroczną edycję wpłynęło 16 wniosków ! Pozytywnie ocenę formalną przeszło 13 aplikacji, które następnie skierowano do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji grantowej brały […]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LIPCU

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LIPCU

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! Najbliższy termin porad prawnych : 14.07.2020 wtorek 29.07.2020 środa Rejestracja na porady pod numerem telefonu : 59 721 24 77 l   UWAGA! 1. Na porady prawne przychodzimy osobiście! 2. Porady będą udzielany tylko osobom zdrowym bez żadnych objawów chorobowych . 3. Obowiązuje noszenie maseczek oraz dezynfekcja rąk.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W CZERWCU

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W CZERWCU

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! Najbliższy termin porad prawnych : 24.06.2020 Rejestracja na porady pod numerem telefonu : 59 721 24 77 l   UWAGA! 1. Na porady prawne przychodzimy osobiście! 2. Porady będą udzielany tylko osobom zdrowym bez żadnych objawów chorobowych . 3. Obowiązuje noszenie maseczek oraz dezynfekcja rąk.