REKRUTACJA NA SZKOLENIE – AKADEMIA KOMPETENTCJI CYFROWYCH

REKRUTACJA NA SZKOLENIE – AKADEMIA KOMPETENTCJI CYFROWYCH

Gmina Miastko rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych                   w ramach konkursu grantowego pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.” W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ”, Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju i […]

Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Działaj Lokalnie 2020 -dotacje w powiecie bytowskim

Dnia 09 lipca  2020 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Decyzją Komisji 10 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 55 000 złotych! Łącznie na tegoroczną edycję wpłynęło 16 wniosków ! Pozytywnie ocenę formalną przeszło 13 aplikacji, które następnie skierowano do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji grantowej brały […]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LIPCU

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W LIPCU

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! Najbliższy termin porad prawnych : 14.07.2020 wtorek 29.07.2020 środa Rejestracja na porady pod numerem telefonu : 59 721 24 77 l   UWAGA! 1. Na porady prawne przychodzimy osobiście! 2. Porady będą udzielany tylko osobom zdrowym bez żadnych objawów chorobowych . 3. Obowiązuje noszenie maseczek oraz dezynfekcja rąk.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W CZERWCU

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W CZERWCU

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! Najbliższy termin porad prawnych : 24.06.2020 Rejestracja na porady pod numerem telefonu : 59 721 24 77 l   UWAGA! 1. Na porady prawne przychodzimy osobiście! 2. Porady będą udzielany tylko osobom zdrowym bez żadnych objawów chorobowych . 3. Obowiązuje noszenie maseczek oraz dezynfekcja rąk.

Projekt „Szkoła biznesu”2

Projekt „Szkoła biznesu”2

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Szkoła biznesu 2”. Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez: Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie […]

Projekt „Akademia młodych 4”

Projekt „Akademia młodych 4”

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i  kościerskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w  ramach II edycji projektu „Akademia młodych 4”. Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat z powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta co najmniej 60 osób. […]

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 OTWARTY!

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 OTWARTY!

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu bytowskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł. W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego; […]