BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Najbliższe terminy porad prawnych : 23.05.2018 r. 13.06.2018 r. 27.06.2018 r. Na porady należy umawiać się. Nie ma mozliwości uzyskania porady  telefonicznie. Rejestracja na porady pod numerem telefonu 59 721 24 77 lub osobiście. Porady prawne są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego. UWAGA!! PROSZĘ PRZYCHODZIĆ NA UMÓWIONE  WIZYTY PUNKTUALNIE!

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB

Pytanie dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2018/KURSY_PB PYTANIE : Mam pytanie dotyczące powyższej oferty w część c, tzn. Grafika komputerowa – > fundacja ECCC oferuje egzamin z modułu „Grafika komputerowa” ale bez suplementu efektów kształcenia się bądź „Grafika biznesowa” przy której jest możliwość wystawienia takiego suplementu, proszę o informację która z wersji jest dopuszczalna w projekcie […]

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/03/2018/PB POŚREDNIK PRACY

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli pośrednika pracy dla osób biorących udział w projekcie p.n. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”, realizowanym w ramach Działania 6.2 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.2.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Pośrednictwo skierowane jest do 60 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (36K i 24M) w wieku 18-64 lat, […]

OFERA PRACY-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

OFERA PRACY-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

  OFERTA PRACY Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego. Jesteśmy spółką z większościowym udziałem  jednostek samorządu terytorialnego, której priorytetem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych (non governmental organisation, NGO), działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez […]

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Najbliższe terminy porad prawnych : 28.02.2018 7.03.2018 21.03.2018 28.03.2018   Na porady należy umawiać się. Rejestracja na porady pod numerem telefonu 59 721 24 77 lub osobiście. Porady prawne są nieodpłatne dla mieszkańców powiatu bytowskiego. UWAGA!! PROSZĘ PRZYCHODZIĆ NA UMÓWIONE  WIZYTY PUNKTUALNIE!