Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”.

Webinar pn. „Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 2020r. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa społeczne, fundacje, stowarzyszenia, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich. W programie min.: Instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych.Przedstawienie oferty Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych […]