Webinarium pn. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.”

Webinarium pn. „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.”

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 2 lutego 2021 r. na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest do osób powyżej 30 r.ż. zainteresowanych projektami oferującymi dotacje na założenie działalności gospodarczej, w szczególności realizowanymi w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa  RPO WP 2014-2020.​ Podczas webinarium omówione […]