WYNIKI OCENY FORMALNEJ                     Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 powiat bytowski

WYNIKI OCENY FORMALNEJ Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 powiat bytowski

       W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs_Nowy Akumulator Społeczny 2022_powiat bytowski złożono 16 wniosków na łączną kwotę 71.830 złotych. Do kolejnego etapu – oceny merytorycznej przechodzi 16 wniosków.  Lp. Tytuł oferty / Oferent Ocena formalna 1 Rozszerzenie działalności SDP o wycieczkę do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Szkolna Drużyna Pożarnicza przy ZSP Bytów Pozytywna […]