WYNIKI POŻYTEK PUBLICZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022

WYNIKI POŻYTEK PUBLICZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022

Przyznano 9 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego  w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2022   Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 16 wniosków  na łączną kwotę 71.830 złotych.  Dofinansowanie uzyskało 9 projektów na kwotę 27.000 złotych. Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się uwagami z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto […]