Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – powiat słupski

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji oraz płatnym stażem zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską pt. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

👉 Oferujemy:

  • bezpłatne kursy zawodowe (uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe oraz certyfikat,)
  • płatny staż zawodowy stypendium ,
  • pośrednictwo pracy
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kurs zawodowy i staż

👉 Projekt skierowany jest do:

osób niepracujących w wieku 18- 64 lata mieszkających na terenie powiatów:

  • słupskiego (gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kępice ,Smołdzino , Potęgowo )

-osób z orzeczeniem o niepłnosprawność

-osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

-osób biernych zawodowo

👉 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  59 721 24 77 lub wysyłając e-mail: biuro@fundacjaparasol.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.