Pracownia Edukacyjna – oferta warsztatów w kwietniu

W kwietniu oferujemy warsztaty z następującej tematyki:

  • Skuteczna komunikacja w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy:

Termin: 2 kwietnia (sobota), godz. 9:00 do 18:00 Bytów, Podzamcze 34

  • Sztuka zarządzania konfliktami pracowniczymi

Termin: 2 kwietnia (sobota), godz. 9:00 do 18:00 Bytów, Podzamcze 34

  • Serowarstwo – metoda na trwały zarobek

Terminy: 14, 15 lub 16 kwietnia

Zajęcia  odbędą się w salach szkoleniowych Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM.

Warsztaty mogą odbyć się w każdym innym sobotnim terminie dogodnym dla zainteresowanych w przypadku zgłoszenia się co najmniej 14 osób.

 Warsztaty skutecznej komunikacji w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy

„Porozumienie Bez Przemocy” (Nonviolent Communication, „Język serca”, Porozumienie współczujące) jest metodą skutecznej komunikacji opisaną przez Marshalla Rosenberga. Dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego, a także specyficznej formie posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie możliwości wystąpienia nieporozumień i agresji w dialogu.

 Na warsztacie będziemy:

uczyć się prowadzenia rozmowy zgodnie z zasadami NVC,
poznawać sposoby na to, aby lepiej zrozumieć swoich bliskich,
głębiej poznawać samych siebie
konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe,
trenować postawę asertywną,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym. Ofertę adresujemy szczególnie do osób pracujących w służbie zdrowia, edukacji, ośrodkach pomocy społecznej, prawników, urzędników itp. Zajęcia odbędą się w niewielkiej grupie max 14 osób, co pozwala na nawiązanie kontaktu i stworzenie przyjaznej atmosfery do nauki i treningu.

Czas trwanie: 8 godz.

Organizator: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol w Bytowie.

Warsztat jest odpłatny 150 zł od osoby. Cena zawiera 8 h pracy trenera, materiały, poczęstunek, zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.

Forma płatności: osoby fizyczne darowizna na cele statutowe przelewem na konto bankowe nr 79 1240 3783 1111 0010 5059 7029 w terminie do dnia 30 marca br. Instytucjom delegującym uczestników fundacja wystawia fakturę.

Zapisy i zgłoszenia:

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza formularz warsztat NVC 04.2016_1  i  przesłanie do 30 marca na adres e-mail: doradztwo@fundacjaparasol.org