Stypendia Pomostowe na 1 rok studiów

Tegoroczny Maturzysto! Obejrzyj film i dowiedz się, jak uzyskać stypendium.

 

Jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • zostałeś/-aś przyjęty/-a na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich,
  • pochodzisz ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
  • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze,

to możesz ubiegać się o stypendium na 1 rok studiów.

Kwotę jaką możesz otrzymać to 5.000 zł,  wypłacana w 10 –ciu ratach.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji od Fundacji Parasol, Kandydat wypełnia wniosek on-line

na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 do 17 sierpnia 2016 do godziny 16-ej.

Po zakończeniu wypełniania wniosku, należy wydrukować z systemu wniosek wraz z listą załączników, a następnie podpisane dokumenty  złożyć w Fundacji Parasol w nieprzekraczalnym terminie  do 24 sierpnia 2016 roku.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona w terminie do 7 października 2016 roku.