AKUMULATOR SPOŁECZNY- SPOTKANIA INFORMACYJNE

Najbliższe spotkania informacyjne odbędą się :

  • 10 lipca 2017, godzina 15.30 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 77-100 Bytów, ul. Podzamcze 34
  • 12 lipca 2017, godzina 15.30 w Urzędzie Gminy w Lipuszu, ul. Wybickiego 32, pok. 12 (sala posiedzeń).

Serdecznie zapraszamy !