DZIAŁAJ LOKALNIE 2017-PROJEKT „Pomysł, który rodzi się w głowie – warsztaty rodzinne” GRUPA KREATYWNI