Spotkanie nt. finansowych mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z samorządem