Rekrutacja do udziału w projekcie w powiecie słupskim

Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską pt. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z GMIN POWIATU SŁUPSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

👉 Oferujemy:
• bezpłatne kursy zawodowe (uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe oraz certyfikat,)
• płatny staż zawodowy stypendium ,
• pośrednictwo pracy
• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kurs zawodowy i staż

👉 Projekt skierowany jest do:
osób niepracujących w wieku 18- 64 lata mieszkających na terenie powiatów:
• słupskiego (gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce , Kępice ,Smołdzino , Potęgowo )
-osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
-osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
-osób biernych zawodowo

👉 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 59 721 24 77 lub wysyłając e-mail: biuro@fundacjaparasol.org

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.