Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „Nowy Start”.

Celem projektu jest wsparcie osób, które utraciły w ciągu ostatnich 6 m-cy pracę z przyczyn pracodawcy, są w okresie wypowiedzenia lub czują się zagrożone zwolnieniem ( są zatrudnione w zakładach pracy, które w ciągu ostatnich 12 m-cy zwolniły co najmniej 1 pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników).

W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 47 tys. zł na otwarcie własnej firmy, lub skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych (np. prawo jazdy C, D, E, szkolenia spawalnicze itp.) lub studiów podyplomowych. Tematyka szkoleń i studiów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej dodatkowo muszą należeć do co najmniej jednej z wymienionych grup, tj. osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób poniżej 30 roku życia, osób z niepełnosprawnościami.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

PCE „ Marmołowski”

Bytów, Zaułek Drozdowy 2

*********************

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

Lębork, ul. Krzywoustego 1

*********************

PCE „Marmołowski”

Kościerzyna ul. Strzelecka 34

 

 

Informacje nt. projektu można znaleźć również na stronie www.marmolowski.pl => Projekty unijne => Nowy Start oraz są udzielane telefonicznie pod numerem: 730 000 528