Konkurs Działaj Lokalnie. Nabór wniosków 2019

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu bytowskiego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o  dotację do 6000 zł.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

W 2019 roku zachęcamy do upamiętnienia w lokalnych inicjatywach 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce (wybory czerwiec ’89), 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

Wnioski drogą elektroniczną możecie składać do 6 czerwca za pośrednictwem strony http://system.dzialajlokalnie.pl/

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz do kontaktu: biuro Fundacji Parasol przy ul. Podzamcze 34 w Bytowie, e-mail biuro@fundacjaparasol.org, tel. 59 721 24 77

09.05. (czwartek) Bytów – godz. 17:00 Biuro Fundacji

20.05. (poniedziałek) Bytów – godz. 17:00 Biuro Fundacji

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol.

Program jest współfinansowany ze środków gmin: Bytów, Czarna Dąbrówka, Miastko, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie i powiatu bytowskiego.