Zaproszenie na szkolenia subregionalne „Pomorze na rzecz integracji”

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach nt. różnych aspektów integracji imigrantów i imigrantek, które odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Szkolenia są skierowane do subregionu metropolitalnego województwa pomorskiego, który obejmuje Trójmiasto oraz powiaty pucki, wejherowski, kartuski, gdański, tczewski, nowodworski. Tematyka szkoleń wynika z standardu powiatowego planu integracji i obejmuje zagadnienia priorytetowe takie jak: informacja, edukacja, praca, kultura i współpraca z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi. Prosimy o upowszechnienie informacji o szkoleniach w swoich środowiskach i zapisywanie się poprzez linki znajdujące się pod każdym szkoleniem. Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenie w jednym lub większej liczbie szkoleń. Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzona zaświadczeniem. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji JST na rzecz integracji imigrantów” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności piętro 3. 

Adres: Plac Solidarności 1, Gdańsk

Godziny: 9:00 – 15:00

Organizator: Stowarzyszenie Port. Przestrzeń Otwarta.

Kontakt do organizatora: e-mail port@socjologika.com

Program szkoleń

Temat 1: Edukacja. Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.

Data: 25.09.2019 (środa)

Prowadzący: dr Dorota Jaworska i Khedi Alieva, fundacja Kobiety Wędrowne

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w roli nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Sala: 3.36

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysqqkSN2yqpesnrZt1SXOgDMhbylrpgi8Dy8DuW_R9p5k5w/viewform

Data zakończenia rejestracji: 24.09. 2019

Temat 2: Kultura. Instytucja kultury jako instytucja włączająca.

Data: 8.10.2019 (czwartek)

Prowadzący: dr Monika Popow, współkoordynatorka obszaru kultura w ramach Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w instytucjach kultury oraz prowadzące projekty kulturalne, w tym przedstawiciele i przedstawicielki samorządów i organizacji pozarządowych.

Sala: 3.35

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCZwFTUDqWW7ELnXaZlYwGCD3HbE8KCrMXKoJxZvieowrT9w/viewform

Data zakończenia rejestracji: 2.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 3: Informacja. Prowadzenie punktu informacyjnego dla imigrantów i imigrantek.

Data: 23.10.2019 (środa)

Prowadzący: Klaudia Iwicka, Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w działach obsługi mieszkańców w gminach i powiatach, osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi w JST, organizacje pozarządowe rozważające prowadzenie punktów informacji dla imigrantów i imigrantek.

Sala: 3.36.

Link do rejestracji:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM_kLTuxsPXfnALXM3Icjo8MNbvAfNeUfrmpx3Y7qNUHn7Gw/viewform

Data zakończenia rejestracji: 16.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 4: Praca. Dobre praktyki zatrudniania, doradztwo zawodowe dla cudzoziemców, praktyki zlecania zadań publicznych przez samorządy na rzecz imigrantów poprzez otwarte konkursy ofert.

Data: 7.11. 2019 (czwartek)

Prowadzący: Krzysztof Wirkus, Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” 

Profil osoby uczestniczącej: Przedstawiciele i przedstawicielki samorządów zajmujące się sprawami społecznymi i gospodarczymi, organizacje pozarządowe, pracodawcy zatrudniający imigrantów i imigrantki. 

Sala: 3.36.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUxi9lvjNkwTzYeiRKpO_NBRmPWqaZPm63gvcgAizJ4hU8cw/viewform

Data zakończenia rejestracji: 31.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Zapraszamy!