SZKOLENIA SUBREGIONALNE „Pomorze na rzecz integracji” Szkolenia są skierowane do subregionu południowego województwa pomorskiego.

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach nt. różnych aspektów integracji imigrantów i imigrantek, które odbędą się w Chojnicach. Szkolenia są skierowane do subregionu południowego województwa pomorskiego, który obejmuje powiaty chojnicki, człuchowski i kościerski. Tematyka szkoleń wynika z zapisów powiatowego planu integracji i obejmuje zagadnienia takie, jak: edukacja, zdrowie, kultura i bezpieczeństwo. Prosimy o upowszechnienie informacji o szkoleniach w swoich środowiskach i zapisywanie się poprzez linki znajdujące się pod każdym szkoleniem. Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia w jednym lub większej liczbie szkoleń.

Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzona zaświadczeniem. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji JST na rzecz integracji imigrantów” dofinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

Miejsce: Chojnice,Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Józefa Piłsudskiego 30A

Godziny: 9:00 – 15:00

Organizator: Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol, www.fundacjaparasol.org

Kontakt do organizatora: doradztwo@fundacjaparasol.org, tel. 570 930 931

Program szkoleń

Temat 1: Edukacja. Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole.

Data: 04.10.2019 (piątek)

Prowadzący: dr Dorota Jaworska i Khedi Alieva, Fundacja Kobiety Wędrowne

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym, zwłaszcza w roli nauczycieli, psychologów, pedagogów, osób zarządzających placówkami edukacyjnymi.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5EBTFnDyfgWYBzy3cOHnKwGteBLEbrNtEVFOJ8St6J5MOQ/viewform

Rejestracja zakończona.

Temat 2: Kultura. Instytucja kultury jako instytucja włączająca.

Data: 22.10.2019 (wtorek)

Prowadzący: Bartosz Rief (Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk), Anna Kwaśnik (Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, Gdańsk)

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w instytucjach kultury oraz prowadzące projekty kulturalne, w tym przedstawiciele i przedstawicielki samorządów i organizacji pozarządowych.

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewjFDrqqeISpWgdoU0I-9xPSSlVIW72KqcXuHfA4_rjizG2A/viewform

Data zakończenia rejestracji: 18.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 3: Zdrowie psychiczne imigranta

Data: 28.10.2019 (poniedziałek)

Prowadzący: Svietlana Rosliakova  (MOPR Gdańsk)

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w sferze zdrowia i pomocy społecznej, w tym pracownicy socjalni jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych, pedagodzy i psycholodzy wspierający imigrantów i imigrantek oraz ich rodziny w kryzysie.

Link do rejestracji:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelQUr1w2T9IIYLvnMeCxjRawnWvrYr96naaZDf1FbhOXbNVA/viewform

Data zakończenia rejestracji: 25.10.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Temat 4: Praca/Bezpieczeństwo. Budowanie i zarządzanie relacjami z imigrantami.

Data: 13.11. 2019 (środa)

Prowadzący: Marta Siciarek, Fundacja Otwarte Idee w Gdańsku

Profil osoby uczestniczącej: Osoby pracujące w działach obsługi mieszkańców w gminach i powiatach, pracodawcy zatrudniający imigrantów i imigrantki, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy. 

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaL487GM8Z08JCX-p-OTu0v55yOopGOtHy1g0cdtOQPC7uFg/viewform

Data zakończenia rejestracji: 08.11.2019 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Zapraszamy!