„DOTACJE NA START”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „DOTACJE NA START”.

Celem projektu jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy).

W ramach projektu można skorzystać ze wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego do 45 tys. zł. umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie 16.03.2020 r.- 27.03.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 28 lutego 2020 w biurze projektu, punktach obsługi Uczestników oraz na w/w stronie internetowej. Dokumenty należy składać w terminie rekrutacji, w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30 w poniżej wskazanych punktach obsługi Uczestników.

Jednocześnie informujemy, że 13 marca 2020 r. o godz. 11:00  w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

PUNKTY OBSŁUGI:

PCE „ Marmołowski”

Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

—————————————-

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości „STOLEM” w Lęborku

  1. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

—————————————-

Budynek Szkoły Branżowej w Kościerzynie

  1. Strzelecka 34, 83-400 Kościerzyna

 

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.marmolowski.pl w zakładce Projekty unijne -> Dotacje na start. Informacje udzielamy również telefonicznie pod numerem: 730 000 528.