KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2020 OTWARTY!

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu bytowskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

priorytet w edycji 2020 – przewidują inicjatywy przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii. Inicjatywy takie mogą być osadzone w różnych obszarach tematycznych, np. w edukacji, kulturze, zdrowiu, ekologii, integracji społecznej. Powinny polegać na zastosowaniu innych, nowych form społecznego współdziałania, np.: konieczność przeniesienia tradycyjnych zajęć edukacyjnych do  przestrzeni on-line.

Wnioski drogą elektroniczną można składać od 28 maja do 26 czerwca za pośrednictwem strony www.system.dzialajlokalnie.pl. Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać:

Ośrodek Działaj Lokalnie w Bytowie – Fundacja Parasol; biuro: ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów

Animator: Krzysztof Wirkus mail: doradztwo@fundacjaparasol.org, tel. 570 930 931 ( godz. 10:00 – 16:00)

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Parasol .