REKRUTACJA NA SZKOLENIE – AKADEMIA KOMPETENTCJI CYFROWYCH

Gmina Miastko rozpoczyna rekrutację do projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych                   w ramach konkursu grantowego pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.” W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ”, Działanie nr 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju i kompetencji cyfrowych  w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.

Projekt pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń                     w siedmiu obszarach tematycznych:

 1. Rodzic w Internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w internecie? Szkolenie „Rodzic w Internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie.

 

 1. Mój biznes w sieci

Szkolenie pt. „Mój biznes w sieci” przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.

 

 1. Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i  urzędowe za pośrednictwem internetu.

 

 1. Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

 

 1. Tworzę własną stronę internetowa ( blog)

Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga.

 

 1. Rolnik w sieci

Na szkoleniu rolnicy dowiedzą się – gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej urzędu.

 1. Kultura w sieci

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów,  spektakli,  książek,  muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godz. zajęć w grupach maksymalnie 12 osobowych, w obszarach tematycznych zgodnych z potrzebami uczestników. W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputera i sieci otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. Podczas szkoleń przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.

 

Wymagania odnośnie uczestnika projektu:

 

 1. Wiek – ukończone 25 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 2. Zamieszkanie – osoba zamieszkująca województwo pomorskie.

 

Liczba miejsc organiczona!

 

ZGŁOSZENIA  NALEŻY SKŁADAĆ:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Miastku, w pokoju nr 15
 • telefonicznie pod numerami: 59-857-07-32 lub 59-857-07-31
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusze@um.miastko.pl

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu / adresu e-mail, tematu szkolenia.

 

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zdobędziesz umiejętności, które ułatwią Ci funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy!