Wyniki konkursu dotacji Fundusz Akumulator Społeczny 2020

W tym roku komisja przyznała 15 dotacji grupom nieformalnym i młodym organizacjom. 5 z nich trafi do wnioskodawców z powiatu kościerskiego.

 

 

 

 

Wartość dotacji dla wnioskodawców z obu powiatów wynosi w tym roku 53 tys. zł. 

Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość ofert wymaga wprowadzenia zmian !

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie online, które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 

Wstępny termin: 5 lub 6 sierpnia 2020 r. 

Szczegóły podamy w poniedziałek 3.08.2020 r. 

WYNIKI:

http://lista wniosków p bytowski 2020

https://fundacjaparasol.org/wp-content/uploads/2020/07/wyniki-AS_ocena_ofert-powiat-koscierzyna.pdf