WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

 

 Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 września , do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2020, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
    (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto;

a ponadto spełnia  poniższy warunek tzn.:

  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja 
do składania wniosków aktywna jest od 12 sierpnia do 14września  2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2020/2021 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Kontakt : 59 721 24 77

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol ul. Podzamcze 34 77-100 Bytów

 

Regulamin_seg_1A_XIX-edycja-plus-kowr