APEL POMORSKICH NGO

Link do apelu: https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/ministerstwo_fipr_rada_ministrow_parlament_rp_samo_apel_pomorskich_organizacji_pozarzadowych_w_sprawie_umowy_partnerstwa_na_lata_20212027/?fmRlJjb&fbogname=Sopockie%2BCentrum%2BOrganziacji%2BPozarz%C4%85dowych&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1183355-apel_pomorskich_organizacji_pozarzadowych_w_sprawie_umowy_partnerstwa_na_lata_20212027&utm_term=hxPVrb%2Bpl&fbclid=IwAR3rrVAPAWVksNnLZnRs2XghNDObpVEWvoyInLby4dRf9H9i2xd0yKsBYpE