Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. realizuje projekt „Akademia zatrudnienia 3”

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu lęborskiego, bytowskiego i kościerskiego, które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem, w tym komputerowych ECCC, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, koparki i ładowarki oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także nawet 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

  • Formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy projektu, będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.
  • Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze, a także wypłacamy stypendium szkoleniowe.
  • Podczas staży uczestników zgłosimy do ubezpieczeń społecznych, wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną oraz ubezpieczenie NNW.

                Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

REKRUTACJA DO PROJEKTU W DNIACH 15.03.2021 – 26.03.2021 r.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

 

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.