Webinarium: „Nowe możliwości finansowania projektów. Stan prac Programów międzynarodowych na
lata 2021-2027”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwości wsparcia pomorskich, małych i dużych projektów. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

 

Podczas webinarium omówiony zostanie stan prac programów międzynarodowych takich jak:  

  • Program Horyzont Europa 2021-2027
  • Program dla zdrowia EU4HEALTH 2021-2027
  • Program LIFE 2021-2027
  • CEF 2021-2027 (Instrument „Łącząc Europę”)
  • Program Erasmus + 2021-2027
  • Program Kreatywna Europa 2021-2027
  • Programy Interreg na lata 2021-2027, m.in. Program Południowy Bałtyk, Program Polska – Rosja

Program Region Morza Bałtyckiego, Program Europa Środkowa, Interreg Europa.

Miejsce i termin webinarium:

  • Webinarium odbędzie się 27 maja 2021r., w godz. 11:00 – 12:00  za pośrednictwem platformy Zoom

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie do dnia 26 maja 2021 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia, tj. 27 maja 2021r. 

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku

  1. Portowa 13B, 76-200 Słupsk

tel.: 59 714 18 44

e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 

formularz zgłoszeniowy_webinarium_Słupsk_27.05.2021 (1)

Program webinarium_27.05.2021