WYNIKI OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE DOTACJI DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJA 2021

W tegorocznym konkursie Działaj Lokalnie 2021 wpłynęły 23 wnioski .

Po ocenie formalnej 22 wnioski przechodzą do oceny merytorycznej. 

Ocena merytoryczna nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

ocena formalna zlozonych wniosków edycja DL 2021