Spotkania wnioskodawców z komisją 27 lipca 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ  w ramach Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021

 

Zgodnie z regulaminem konkursu zawiadamiamy o  terminie 2 etapu oceny merytorycznej.

Spotkania  wnioskodawców z komisją zaplanowaliśmy na 27go lipca /wtorek/ w godzinach 11:00 – 18:00

 

Każda z organizacji/grup ma do 5 minut na prezentację (forma dowolna!) projektu przed oceniającymi. Takie wystąpienie każdego wnioskodawców to dodatkowa okazja i szansa na przekonanie komisji do zgłoszonego projektu, pokazanie jego mocnych stron, których być może nie udało się opisać w formularzu.  

Po prezentacji  oceniający mają 5 minut na pytania do pomysłodawców.  Po wszystkich prezentacjach  Komisja będzie podejmować decyzje o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości!

 

Po kliknięciu poniższego linka mają Państwo możliwość zapisania się na dany dzień i godzinę. 

https://doodle.com/poll/udhct5tzzs7rgis3

 

Z regulaminu:

,,Drugi etap będzie przeprowadzony pomiędzy 26 a 30 lipca 2021. Spotkania on-line komisji nie dotyczą organizacji i grup ubiegających się o dofinansowanie do 1000 zł. UWAGA: Brak spotkania z komisją (w jakiejkolwiek formie) może skutkować nie rekomendowaniem wniosku do dofinansowania.”

 

Miejscem posiedzenia komisji: siedziba Fundacji Parasol, ul. Podzamcze 34, Bytów