WYNIKI POŻYTEK PUBLICZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022

Przyznano 9 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego  w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2022

 

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 16 wniosków  na łączną kwotę 71.830 złotych.  Dofinansowanie uzyskało 9 projektów na kwotę 27.000 złotych.

Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się uwagami z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość dofinansowanych ofert wymaga wprowadzenia zmian!

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie online, które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. GRATULUJEMY !!!

 

Wyniki oceny merytorycznej

PROTOKÓŁ KOMISJI