Wyniki Działaj Lokalnie_edycja 2022

 
 
W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 15 wnioski, w tym 1 nie spełniał
wymogów formalnych. Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej, skierowano do
oceny komisji grantowej 14 wniosków.
 
Łączne dofinansowanie w kwocie 55.000 zł dla 14 wnioskodawców. Gratulujemy.
Wnioski, które uzyskały zmniejszone dofinansowanie skierowane zostały do
poprawy. Prosimy o zapoznanie się z Protokołem Komisji.