Pożyczka Ogólnorozwojowa II z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego

Nabór wniosków na Pożyczkę Ogólnorozwojową II ze środków Województwa Pomorskiego

Informujemy, że Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął nabór wniosków na Pożyczkę Ogólnorozwojową II dostępną z Projektu finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego. Poniżej najważniejsze parametry pożyczki.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące lub rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego.

O jaką pożyczkę można się starać?

Maksymalna kwota pożyczki to 1,5 mln zł z okresem spłaty do 84 miesięcy (okres spłaty zależy od wysokości pożyczki). Możliwa jest Karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy. Wkład własny pożyczkobiorcy nie jest wymagany.

Na co?

Ze środków pożyczki finansować można przedsięwzięcia gospodarcze o charakterze ogólnorozwojowym realizowane na terenie województwa pomorskiego. Realizowane przedsięwzięcie może dotyczyć wydatków:

  • inwestycyjnych – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie;
  • inwestycyjno-obrotowych – powiązane z rozwojem działalności gospodarczej;
  • obrotowych – tj. wszelkiego rodzaju wydatki, jakie musi ponieść Pożyczkobiorca w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaki jest koszt Pożyczki Ogólnorozwojowej II?

Pożyczka oprocentowana jest na zasadach rynkowych. Roczne oprocentowanie nominalne wynosi od 6,41% i jest stałe w całym okresie kredytowania. Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od ratingu przedsiębiorstwa i proponowanych zabezpieczeń.

Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi od 1,9% do 2,9%; wysokość prowizji uzależniona jest od typu udzielanej pożyczki.

Zapraszamy do składania wniosków!

 

Informacja o naborze wniosków https://pfp.gda.pl/aktualnosc-354-nabor_wnioskow_na_pozyczke.html

PFP_ulotka_Pożyczka Ogólnorozwojowa II_2022