Webinarium: „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne online 8 grudnia 2022 r.

poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia działań realizowanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

 

W programie spotkania min.:

– instrumenty finansowe – z czego mogą skorzystać PES?

– dostępność środków na START i ROZWÓJ,

– dostępność środków na inwestycje oraz wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne,

– możliwości finansowania działań stanowiących pomoc osobom uciekającym z Ukrainy (w tym tworzenie miejsc pracy),

– preferencyjne parametry pożyczek dla PES.

 

Dla kogo:

Podmioty Ekonomii Społecznej (Spółdzielnie Socjalne, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pracy Chronionej, Fundacje, Stowarzyszenia, spółki non-profit)

 

Kiedy:

Webinarium odbędzie się na platformie Click Meeting w dniu 8 grudnia w godz. 10:00 – 11:15

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.slupsk@arp.gda.pl

lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45 do dnia 7 grudnia 2022 r.

 

Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 08.12.2022r.

 

Kontakt:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku

  1. Portowa 13B

tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

 

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy 8.12.2022

Program 8.12.2022