Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnego w Bytowie

         Zapraszamy osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) zorganizowany przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku. Bezpłatne konsultacje odbędą się:

  • 23 lutego 2023 r. w godz. 11:15 – 14:15 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie ul. Podzamcze 34

Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Nie prowadzimy zapisów.

Szczegółowych informacji na temat MPI udziela: 


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk
tel. 59 714 18 44, 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020