Wyniki konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023 – Powiat bytowski

Wyniki konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023 – Powiat bytowski

Przyznano 6 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego  w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2023 Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 13 wniosków  na łączną kwotę 70.782 złotych.  Dofinansowanie uzyskało 6 projektów na kwotę 24.000 złotych.   Prosimy o zapoznanie się z protokołem, gdzie zawarto rekomendacje komisji dla […]