Wyniki konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023 – Powiat bytowski

Przyznano 6 dotacji grupom nieformalnym oraz młodym organizacjom realizujących projekty ze sfery pożytku publicznego  w powiecie bytowskim w ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny 2023

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 13 wniosków  na łączną kwotę 70.782 złotych.  Dofinansowanie uzyskało 6 projektów na kwotę 24.000 złotych.

 

Prosimy o zapoznanie się z protokołem, gdzie zawarto rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość dofinansowanych ofert wymaga wprowadzenia popraw!

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie online, które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 

GRATULUJEMY !!!