Konsultacje Programu Współpracy Gminy Bytów

        W ramach realizowanego projektu pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” zapraszamy organizacje/ grypy nieformalne na konsultacje Programu Współpracy Gminy Bytów w okresie od 29 września do 6 października 2023 roku.

 Miejsce: Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości, II piętro (sala konferencyjna)

Zgłoszenia/ kontakt: 59 721 24 77/ biuro@fundacjaparasol.org

Projekt pt. „KOMPAS POZARZĄDOWY” realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego pt. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”.