„12 KROKÓW KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE”

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol realizuje od 15.01.2024 roku zadanie publiczne pn. „12 KROKÓW KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE”

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 48 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowych z psychologiem dla ok. 20 rodziców.

W ramach projektu kobiety będą mogły nabyć postawy i nawyki służące budowaniu relacji bez przemocy.

Projekt ma na celu wzrost kompetencji rodzicielskich.

Spotkania z psychologiem będzie opierało się na  trzech modułach:

*I moduł dotyczy poznania siebie, budowania umiejętności samoregulacji i budowania życia

spójnego z wybranymi wartościami.

*II moduł dotyczy budowania relacji małżeńskiej – budowania bliskości i współpracy,

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z kryzysem.

*III moduł dotyczy świadomego rodzicielstwa.

Każdy moduł zawiera cztery spotkania. Łącznie odbędzie się dwanaście warsztatów.

Zadanie publiczne finansowane z dotacji Gminy Bytów w ramach umowy o realizację zadania publicznego „12 KROKÓW KU SZCZĘŚLIWEJ RODZINIE”